KhoaKaka
Số lượng Fan:5

ID:1021 Theo dõi:0

Gửi:0 Thu nhập:75171

  • Xếp Hạng Đóng Góp Vòng Này
  • Xếp Hạng Đóng Góp Tổng Thể
Load lại
Streamer được đề xuất
https://t.me/khoakaka186
声效开
弹幕
gửi
30

金喇叭

200

Đập

10

  • Hot
  • nổ
  • nổ
  • nổ
  • nổ
  • nổ