Amy
Số lượng Fan:8

ID:12 Theo dõi:0

Gửi:150 Thu nhập:2726207

  • Xếp Hạng Đóng Góp Vòng Này
  • Xếp Hạng Đóng Góp Tổng Thể
Load lại
Streamer được đề xuất
声效开
弹幕
gửi
30

金喇叭

200

Đập

10

  • Hot
  • nổ
  • nổ
  • nổ
  • nổ
  • nổ