TRANG NGÔ
Số lượng Fan:0

ID:9 Theo dõi:0

Gửi:0 Thu nhập:2486

  • Xếp Hạng Đóng Góp Vòng Này
  • Xếp Hạng Đóng Góp Tổng Thể
Load lại
Streamer được đề xuất
声效开
弹幕
gửi
30

金喇叭

200

Đập

10

  • Hot
  • nổ
  • nổ
  • nổ
  • nổ
  • nổ